Du forlater nå nettsiden www.levemedadhd.info. Denne linken går til en nettside hvor vår Retningslinjer for personvern ikke gjelder. Klikk på OK for å gå videre.

ADHD og skolen

Fordi ADHD-atferd ofte anses som uakseptabel i vårt samfunn, lider mange barn med ADHD til slutt av svært lav selvfølelse, og kan ha begrensede sosiale ferdigheter. For å hjelpe disse barna til å få en følelse av verdi og stolthet i sine prestasjoner kreves det en laginnsats. Teamet bør omfatte barn, foreldre, lærere og omsorgspersoner.

Lærerens rolle er sentral

De fleste klasser har én eller flere elever med ADHD-symptomer. Derfor er lærerens rolle svært viktig for å opprettholde ro og et godt studiemiljø i klasserommet. Her finnes en rekke tips og gode råd til deg som lærer.

5 måter å forbedre elevenes selvfølelse på

  1. Følg med og oppdra på en rolig måte.
  2. Gi oppmuntringer.
  3. Belønn mer enn du kritiserer.
  4. Ros umiddelbart all god oppførsel og alle gode prestasjoner.
  5. Finn måter å oppmuntre barnet på.

 

Personene på bildet har ingen relasjon til innholdet.