Du forlater nå nettsiden www.levemedadhd.info. Denne linken går til en nettside hvor vår Retningslinjer for personvern ikke gjelder. Klikk på OK for å gå videre.

Tips til lærere

Tipsene på denne siden er en del av serien med lærernotater som ble opprettet som et resultat av samarbeidsprosjektet Sid Richardson Fellow School – University Collaborative Project, Texas A&M University-Corpus Christi og Corpus Christi Independent School District. Den ble utviklet for å hjelpe lærere å håndtere barn med ADHD i klasserommet.

"Oppfordre foreldre til å lage et tilsvarende arbeidssted i hjemmet, med faste tider og prosedyrer for studier og at de gjennomgår fullførte lekser, samt regelmessig organisering av skolesekken med notatbøker og lærebøker."

Skap et miljø for læring

 

 • Plasser elever med ADHD i nærheten av kateteret, men som en del av den vanlige klasseromsplasseringen.
 • Plasser elevene på første rad.
 • Omring dem med gode rollemodeller.
 • Oppmuntre undervisning fra jevnaldrende og læring gjennom samarbeid.
 • Unngå forstyrrende stimuli, for eksempel vinduer, vifter, ovner eller annen forstyrrelse.
 • Endringer er vanskelig, så unngå fysisk flytting, endringer i tidsskjemaet og avbrudd.
 • Lag et stimuliredusert arbeidssted for elevene.
 • Oppfordre foreldre til å lage et tilsvarende arbeidssted i hjemmet, med faste tider og prosedyrer for studier og at de gjennomgår fullførte lekser, og regelmessig organisering av skolesekken med notatbøker og lærebøker.
 Vær nøye med hvordan du gir instruksjoner
 • Oppretthold øyekontakt under muntlig instruksjon.
 • Gjør instruksjonene klare, konsise og i overenstemmelse med de daglige instruksjonene.
 • Forenkle kompliserte instruksjoner.
 • Sørg for at elevene virkelig forstår instruksjonene før du begynner på en oppgave.
 • Gjenta instruksjonene klart og tydelig om nødvendig.
 • Oppfordre elever med ADHD til å be om hjelp.
 • Reduser hjelpemidlene gradvis med tiden, men husk at barn med ADHD trenger mer hjelp i lengre tid enn andre.
 • Lag for eksempel en notatbok for de daglige oppgavene og:
  • sikre at elevene skriver ned all informasjon riktig hver dag (hjelp til hvis det er nødvendig)
  • signer notatboken hver dag for å vise at leksene er gjort (foreldre skal også signere)
  • bruk notatboken til daglig kommunikasjon med foreldre.
Å gi informasjon
 • Gi bare én oppgave av gangen.
 • Kontroller ofte og gi støtte.
 • Fastslå spesielle styrker og svakheter hos hver elev.
 • Tilpass data som trengs, basert på individuelle opplæringsprogrammer og samråd med spesialundervisningspersonale.
 • Pass på at du tester kunnskap, ikke graden av oppmerksomhet.
 • Beregn ekstra tid til visse oppgaver. Ikke straff elever med ADHD som jobber sakte og trenger mer tid.
 • Husk at barn med ADHD blir lett frustrert. Stress, press og tretthet kan føre til dårlig oppførsel. 
Forbedre selvtilliten og endre atferden
 • Overvåk og oppdra på en rolig måte.
 • Konstater overtredelser uten diskusjon eller uenighet.
 • Bestem konsekvensene av dårlig oppførsel på forhånd.
 • Varsle konsekvenser umiddelbart.
 • Kontroller ordentlig oppførsel regelmessig.
 • Oppretthold reglene i klasserommet konsekvent.
 • Gi påminnelser om medisinering i enerom.
 • Gi oppmuntringer.
 • Belønn mer enn du kritiserer.
 • Ros umiddelbart all god oppførsel og alle gode prestasjoner.
 • Finn måter å oppmuntre barnet på. 

 

Personene på bildet har ingen relasjon til innholdet.