Du forlater nå nettsiden www.levemedadhd.info. Denne linken går til en nettside hvor vår Retningslinjer for personvern ikke gjelder. Klikk på OK for å gå videre.

Hva er ADHD?

ADHD er en forkortelse for de engelske ordene Attention Deficit Hyperactivity Disorder. På norsk kalles det forstyrrelse av oppmerksomhet og aktivitet.

Forstyrrelse av oppmerksomhet og aktivitet (ADHD) er en nevropsykiatrisk funksjonshemming som påvirker evnen til å fokusere og konsentrere seg om en bestemt oppgave. ADHD omfatter også overdreven aktivitet og impulsivitet.

ADHD påvirker personens evne til å være produktiv, og kan også påvirke måten han eller hun utvikler sine sosiale relasjoner eller sin egen selvfølelse. ADHD viser seg i barndommen og vedvarer i ungdomsårene og i voksen alder i 40 til 70 % av alle tilfeller.

ADHD påvirker anslagsvis 3–5 % av alle barn, uansett kultur eller geografiske regioner. Det betyr at i et klasserom på 25 til 30 elever, kan det være minst ett barn med ADHD.

 

Hva er ADHD?
  • En anerkjent nevropsykiatrisk funksjonshemning der barnet har problemer med å være oppmerksom og fokusere på oppgavene sine. Barnets atferd kan også være preget av overdreven aktivitet.
  • ADHD preges av tre kjernesymptomer – uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet (alle tre symptomene trenger ikke være til stede).
  • ADHD begynner i barndommen, og vedvarer ofte inn i voksenlivet.
  • Funksjonshemmingen kan ha flere årsaker.
  • Det er mulig å diagnostisere det, selv om det noen ganger kan være vanskelig.
  • ADHD kan behandles på effektive måter.
Hva ADHD ikke er
  • Det er IKKE et holdningsproblem eller et resultat av dårlig oppdragelse.
  • Det er IKKE en intellektuell mangel.

 

Personerne på billederne har ingen relation til indholdet.