Du forlater nå nettsiden www.levemedadhd.info. Denne linken går til en nettside hvor vår Retningslinjer for personvern ikke gjelder. Klikk på OK for å gå videre.

Behandling

For at behandling av ADHD skal lykkes, kreves et samarbeid mellom pasienten, nærmeste familie, helsetjenesten, skolen og eventuelt arbeidsplassen. Selve behandlingen er også basert på samarbeid – mellom atferdsterapi, endringer i hjem- og skolemiljø og medisin.

4 raske fakta om ADHD-behandling

  1. Foreløpig er det ingen kur for ADHD. Mye symptomatisk behandling kan imidlertid bidra til å håndtere ADHD-symptomer.
  2. En omfattende behandlingsplan, inkludert sosial, utdanningsmessig, psykologisk og medisinsk intervensjon, er den beste måten å behandle ADHD på.
  3. Behandling av ADHD krever tett samarbeid mellom familien og det medisinske personalet.
  4. Medisinsk behandling av ADHD anbefales som et tillegg når andre støttetiltak ikke anses tilstrekkelige.

 

Personene på bildet har ingen relasjon til innholdet.