Du forlater nå nettsiden www.levemedadhd.info. Denne linken går til en nettside hvor vår Retningslinjer for personvern ikke gjelder. Klikk på OK for å gå videre.

Atferdsterapi

Atferdsterapi tar sikte på å endre og forbedre barnas atferd. Det utføres vanligvis ved å lære opp foreldre og/eller lærere i spesifikke teknikker som forbedrer oppførselen, for eksempel symbolske belønningssystem og pauser. Et annet konsept er sosiale ferdigheter, som du kan lese om lengre ned på siden.

De tre prinsippene for atferdsterapi:

  1. Sette konkrete mål.
  2. Besvare ulik atferd med belønninger og konsekvenser.
  3. Fortsette å bruke belønning og konsekvenser i lang nok tid.
"I alle fall krever behandling av ADHD nært samarbeid mellom familien, lærere og alt relevant helsepersonell."
Sosial ferdighetstrening – «social skills training»

Barn med ADHD har store problemer i sitt samspill med andre barn, noe som særlig gjelder om barna lett blir sinte og møter andre med aggresjon. Dette er av stor betydning, ikke bare for barnets hverdagslige sosiale samvær, men også for fremtidig samhandling med ulike folk i omgivelsene, både voksne og barn.

En rekke treningsmetoder har blitt utviklet med tanke på å øke barnets evne til å takle sosialt samspill med jevnaldrende. Det kan dreie seg om hvordan man skal presentere seg i en lekesituasjon, hvordan løse konflikter, hvordan ta hensyn til ønskene til andre, hvordan få kamerater og så videre. Utvikling av læringsstrategier for å takle skolearbeidet kan også være en del. Disse programmene bruker ulike teknikker som voksenveiledning (coaching), modellsituasjoner, rollespill og andre øvelser – individuelt eller i små grupper. (Kilde: Svenske Socialstyrelsen 2002)

 

Personene på bildet har ingen relasjon til innholdet.