Du forlater nå nettsiden www.levemedadhd.info. Denne linken går til en nettside hvor vår Retningslinjer for personvern ikke gjelder. Klikk på OK for å gå videre.

Diagnostisere ADHD

Hva må være oppfylt for at diagnosen skal stilles?

Noen av symptomene må alltid:

  • vedvare i minst seks måneder til en slik grad at barnets utvikling hemmes
  • betydelig svekke barnets sosiale funksjon eller læringsfunksjon
  • opptre i to eller flere miljøer (hjem, skole, barnehager, førskole og så videre)
  • oppstå før fylte syv år (det er diskusjon om å heve grensen til 12 år).

Hva er det første skrittet?

Det første skrittet for å få hjelp med symptomer forårsaket av ADHD er å sikre at diagnosen er riktig. Når diagnosen er stilt, er det en rekke behandlinger som kan være nyttige.

Å diagnostisere ADHD kan være vanskelig, og krever informasjon fra en rekke kilder. Diagnosen bør stilles gjennom en omfattende utredning på en riktig måte ved av en barne- og ungdomspsykiater, barne- og ungdomsnevrolog (med spesialisering innen habilitering) eller en barnelege med spesialkunnskap om ADHD. Utredningen bør også innbefatte barnet, foreldrene og barnets skole, samt ta hensyn til sosiale og kulturelle faktorer i barnets miljø.

 

 

Personene på bildet har ingen relasjon til innholdet.