Du forlater nå nettsiden www.levemedadhd.info. Denne linken går til en nettside hvor vår Retningslinjer for personvern ikke gjelder. Klikk på OK for å gå videre.

Diagnose av barn

I hvilken alder kan diagnose stilles?

Det kan være vanskelig å diagnostisere ADHD hos barn før fylte 5 år, siden små barn generelt har lav konsentrasjonsevne og fordi atferden deres omfatter perioder med høy aktivitet og impulsivitet. Hvis barnet ditt viser symptomer på ADHD før fylte fem år, kan det være nyttig å holde oversikt over oppførselen for å oppdage endringer eller forbedringer; det kan senere være nyttig for å gjøre en diagnose. Hvis symptomene fortsetter eller forverres, bør du kontakte lege for å snakke om situasjonen.

"Å samle så mye informasjon som mulig om barnet er den beste måten å sikre en korrekt diagnose på."

Hvordan foregår utredningen?

Utredningen av et barn begynner vanligvis ved at man går gjennom den fullstendige medisinske historien, inkludert eventuell arvelighet. Man foretar også en fysisk undersøkelse for å utelukke andre sykdommer, siden det finnes en rekke forhold som kan føre til ADHD-lignende symptomer. Disse kan fanges opp gjennom diskusjon med legen og omfatter for eksempel stoffskiftesykdommer, anfallssykdommer, spektret av føtale alkoholskader (forstyrrelser forårsaket av eksponering for alkohol under svangerskapet), syns- eller hørselsproblemer eller Tourettes syndrom (en arvelig nevrologisk lidelse preget av muskulære og vokale tics). 

Vurderingen av ADHD bør også omfatte gransking av lærings- og språkproblemer, depresjon, angst og søvnforstyrrelser. Fordi symptomene kan være diffuse inngår også spørreskjemaer og intervjuer når ADHD skal diagnostiseres. For å få mer kunnskap om barnets atferd, kan begge foreldre, lærere, omsorgspersoner, barnevakter og andre som kjenner barnet intervjues. Alle svar er deretter til stor hjelp i å etablere hvordan barnet oppfører seg, og om oppførselen er vedvarende eller midlertidig.

 

Personene på bildet har ingen relasjon til innholdet.