Du forlater nå nettsiden www.levemedadhd.info. Denne linken går til en nettside hvor vår Retningslinjer for personvern ikke gjelder. Klikk på OK for å gå videre.

Snakk med legen din

Hvis barnet ditt viser tegn på ADHD, er det mange instanser du kan henvende deg til for hjelp. Mange familier begynner med å snakke med fastlegen eller helsesøster. Noen barneleger kan selv vurdere barnet, men vanligvis vil de henvise barnet videre til en spesialist.

Hva skjer hos legen?

For å nå målene i en utredning, bør en basisutredning hos spesialist inkludere følgende:

  • intervjuer med barn og foreldre, dvs. en såkalt anamnese/sykehistorie
  • informasjon om barnet fra andre kilder, som regel førskole eller skolens personale, om symptomer, trivsel, sosial funksjon og så videre
  • svare på spørreskjemaer (foreldre, eventuelt barnehage/skoleansatte og barnet selv)
  • psykologiske tester og vurderinger
  • motorisk/nevrologisk undersøkelse og grunnleggende medisinsk undersøkelse (fysisk undersøkelse og gransking av syn og hørsel)
  • analyse av førskole eller skolesituasjonen, for eksempel hvordan miljøet påvirker barnet, barnets læreevne og skoleprestasjoner.

    (Kilde: Svenske Socialstyrelsen 2002)
Hvilken lege kan du vende deg til?
Fastleger/leger i primærhelsetjenesten
Fastlegen er kanskje den første i helsevesenet som du vender deg til for hjelp. I de fleste tilfeller sender fastlegen en henvisning til en lege med spesiell kunnskap om utredning og behandling av ADHD.
Barnelege/pediater
Barnelege/pediater er spesialister i barnesykdommer. Det er imidlertid ikke sikkert at barnelegen har erfaring med ADHD. Siden ADHD ofte forekommer hos barn, er det sannsynlig at en barnelege har en viss erfaring med screeningprosessen for ADHD, og kan dermed bidra til å utelukke (eller identifisere) medisinske tilstander med lignende atferds- eller læringsmønstre. Dessuten har de sannsynligvis mer erfaring enn fastlegene med å skrive ut medisiner til barn. Akkurat som fastleger er de svært nyttige når det kommer til henvisninger til lokale ADHD-spesialister.
Barne- og ungdomspsykiatere
En barne- og ungdomspsykiater er spesialisert på psykiske problemer og sykdommer i barndommen, inkludert ADHD og depresjon hos barn. En barne- og ungdomspsykiater kan hjelpe å avgjøre om ADHD er det eneste problemet, eller om det også finnes andre problemer. De fleste barne- og ungdomspsykiatere har stor erfaring i å skrive ut medisiner for ADHD og andre psykiske lidelser hos barn.
Barne- og ungdomsnevrolog
En barne- og ungdomsnevrolog er en medisinsk spesialist som kan ha spesielle ferdigheter i å diagnostisere og behandle ADHD. Disse legene er vanligvis eksperter når det gjelder å oppdage og behandle epilepsi, andre nevropsykiatriske lidelser slik som Tourettes syndrom eller hjernesvulster. Noen barn med ADHD går til barne- og ungdomsnevrolog for å utelukke disse forholdene.
Psykiater
En psykiater er en lege som er spesialist innen psykisk helse, og som også kan foreskrive medisiner for ADHD hos tenåringer og voksne. For mange tenåringer og voksne bedrer ikke symptomene seg med atferdsterapi alene (hovedsakelig KAT – kognitiv atferdsterapi). KAT-metoder kan også hjelpe folk med ADHD til å finne måter å håndtere de unike problemene de kan møte i omgang med familie, venner og skolekamerater.
Helsesøster
En helsesøster er tilgjengelig på skolen for å fremme elevenes helse, snakke med elever og foreldre og eventuelt formidle kontakt videre kontakt med helsevesenet.

Personene på bildet har ingen relasjon til innholdet.