Du forlater nå nettsiden www.levemedadhd.info. Denne linken går til en nettside hvor vår Retningslinjer for personvern ikke gjelder. Klikk på OK for å gå videre.

Retningslinjer for informasjonskapsler ("cookies")

Velkommen

Velkommen til www.levemedadhd.info som er eid av Janssen-Cilag AS. Disse retningslinjene for informasjonskapsler («cookies») er utarbeidet for å beskrive hvordan vi samler inn informasjon fra deg når du besøker nettsiden vår, både gjennom cookies og andre sporingsteknologier.

Oversikt over regler for cookiesamtykke

EU-lovgivningen krever at organisasjoner som plasserer cookies via nettsider på besøkendes datamaskiner skal gi klar og omfattende informasjon om hvordan informasjonskapsler brukes på nettsider, for å kunne få brukerens «samtykke».

For å etterkomme dette, har vi utført fire tiltak:

(i)         Identifisert informasjonskapsler og andre sporingsteknologier som betjenes via denne nettsiden; de formål de oppfyller, og relatert informasjon slik som utløpstid og om de er første eller tredje parts informasjonskapsler.

(ii)        Vurdert påtrengelsen av disse informasjonskapslene med hensyn til besøkendes forventninger til personvern. Dette er basert på informasjon som er samlet inn (i) ovenfor.

(iii)       Levert «klar og omfattende» informasjon om cookies på nettsider og med riktig opplysningsnivå som står i samsvar med påtrengelsen av hver cookie (Se innstillingspanel for cookies).

(iv)       Brukt en hensiktsmessig strategi for å innhente samtykke for nettsidecookies, med hensyn til deres bruk og påtrengelse. Visse typer cookies kan kvalifisere for juridiske unntak og, der dette er tilfelle, vil samtykke ikke være nødvendig for disse informasjonskapslene.

Samtykkestrategier som brukes på denne nettsiden

De europeiske standarder for å få samtykke til bruk av cookies og lignende sporingsteknologier (for eksempel sporing av piksler og nettsidescripts) utvikles kontinuerlig. Selv om tidligere uttrykte samtykkestrategier (kalles «opt-in»-strategier) representerer den mest lovlige robuste løsningen for innhenting av samtykke, kan de påvirke besøkendes erfaring negativt og  negativt påvirke legitim datainnsamling på nettsider.

Som et alternativ kan samtykkestrategier med underforstått samtykke gjøre det mulig for oss å anta at samtykke er gitt dersom besøkende ikke nekter informasjonskapsler (kalles «opt-out»), etter vi har gitt tydlige beskrivelser av cookies og informert hvordan disse kan blokkeres. Se vedlegg A for retningslinjer for cookies. Dette gjør det mulig for besøkende å akseptere eller avvise cookies som brukes på nettsiden.

Den aktuelle samtykkestrategien som benyttes vil avhenge av påtrengelsen av cookies, herunder tas det hensyn til:

  • hvem betjener informasjonskapselen, cookie, (dvs. en første eller tredjepart)
  • hva slags data blir innsamlet av informasjonskapselen
  • hvilke formål som oppfylles
  • hvor lenge det varer
  • på hvilken type nettside informasjonskapselen blir plassert
  • hvem bruker opplysningene

For cookies som krever samtykke, følger vi en tredelt tilnærming:

  • for cookies med lav påtrengelse: vi gir en tydelig beskrivelse i retningslinjene og gir en enkel forklaring på hvordan du har mulighet til å avvise cookies, og vi antar at vi har fått besøkendes samtykke til å motta cookies
  • for cookies med middels påtrengelse: vi bruker samme strategi som for cookies med lav påtrengelse og gir  tilpasset informasjon om bruk av cookies på passende steder på nettsider (f.eks. rundt målrettet reklame/annonser eller annen nettsidefunksjonalitet som er avhengig av disse cookies)
  • for cookies med høy påtrengelse: vi krever forhåndssamtykke (for eksempel, ved bruk av et vindu / pop-up som krever at besøkende samtykker til disse informasjonskapslene før de blir betjent).

Underforstått samtykke for de fleste cookies:

Cookies som er utplassert gjennom denne nettsiden har bare lav til middels påtrengelse.

Cookieavsløringer etter type, istedenfor ved identitet: På grunn av et betydelig antall cookies betjent gjennom nettsider, blir informasjonskapsler gruppert etter kategori (for eksempel: «reklamecookies», «analytiske cookies»). Denne grupperingen bidrar til at informasjon om cookies blir enklere og mer oversiktlige for forbrukerne å forstå.

MERK: Cookieinnstillingspanelet gir informasjon om formålet/formålene, utløpsdato og lenker til å nekte cookies.

Lenker til andre nettsider

Denne nettsiden kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsider. Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over cookies/sporingsteknologier på andre nettsider og at disse retningslinjene for informasjonskapsler ikke gjelder de nettsidene. 

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer om disse retningslinjene eller informasjon om bruk på denne nettsiden, kan du kontakte oss på følgende måte:

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325 Lysaker

+47 24 12 65 00

E-post: [email protected]

 

Endringer for denne cookieretningslinjen

Dersom disse retningslinjene endres, vil de reviderte retningslinjene bli lagt ut på denne nettsiden. Disse retningslinjene ble sist oppdatert 5/8/2014

Cookies som kan bli brukt på denne hjemmesiden.

 

Vedlegg A: Cookietyper som brukes på denne nettsiden

Cookietype

Kilde

Formål

Udløb

Hvordan den kan blokeres

Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier betjent av Janssen-Cilag AS

Cookies er nødvendig for denne web-sidens funksjoner og formål

Johnson & Johnson

De er nødvendig å ha cookies på denne siden for at den skal virke optimalt. Cookies er med på å sikre at denne siden skal virke optimalt

Cookies vil automatisk bli slettet en måned etter at du har besøkt denne siden Notis: Perioder lengre med mer en 1 måneds utløpsdato (f.eks 120 måneder) virker påtrengende

Du kan endre dine innstillinger i søkemotoren, for å akseptere eller ikke-akseptere disse cookisene. Siden det brukes ulike søkemotorer, kan du gå inn på våres hjelpe-meny for mer informasjon

Nettside med ekstra cookies

Johnson & Johnson

Cookies hjelper oss med å tilpasse brukervennligheten på siden. Ett eksempel er muligheten for å tilpasse din søkemotor, slik at den kan brukes til mindre nettsider kalt «scripts». Scripts er med på å kunne tilpasse nettsiden sin funksjonalitet og gir oss muligheten til å huske dine referanser (f. eks font-størrelse og språk-referanser).

Cookies for disse formålene vil automatisk bli slettet, når du lukker søkemotoren.

Du kan endre dine innstillinger i søkemotoren, for å akseptere eller ikke-akseptere disse cookisene. Siden det brukes ulike søkemotorer, kan du gå inn på våres hjelpe-meny for mer informasjon.

Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier betjent av Janssen-Cilag AS, tjenesteleverandører og andre selskaper

Cookies brukt for analyse og teknologi

Google Analytics

Disse cookiene blir brukt for å samle informasjon om hvordan siden blir brukt. Informasjonen blir brukt for å øke brukevennligheten på siden. Cookies blir samlet anonymt og inkluderer, antall brukere på siden, hvordan brukeren har kommet til siden og hvilke sider som er blitt brukt.

Noen cookies brukt til dette formålet blir automatisk slettet når du lukker din søkemotor. Andre kan bli lagret opptil 24 måneder etter at du sist besøkte siden.

Du kan velge ikke bli målt, ved å gå inn på Google Analytics

Hjemmeside funksjonalitet, cookies og teknologier

Youtube

Disse cookies brukes til å gi funksjonalitet på hjemmesiden til innhold levert av tredjepart. Uten disse cookies vil noe av innholdet på hjemmesiden ikke være tilgjengelig for besøkende. Data samlet av våre tjenesteytere til dette formål kan bli anonymisert og delt med tredjepart, samt kan bli brukt til målrettet annonsering.

YouTube bruker Adobe Flash filer (eller “Flash cookies”) for dette formal. Disse blir lagret permanent på din datamaskin/ enhet, men kan fjernes ved å følge instruksjoner for blokkering. Andre cookies fra YouTube for dette formål kan vare inntil 8 måneder etter ditt siste besøk til vår side.

Du kan velge å godta eller nekte Flash Cookies ved å besøke Adobe web settings manager. Du kan fravelge sporing fra YouTube ved å besøke:googleads